De Franeker monumenten (artikel in ‘Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond’)

4032 (br.)

Artikel in tijdschrift ‘Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond’, 5e jaargang, 2e serie, d.d. juli 1912, op p. 97-108, over “De Franeker monumenten” o.a. Stadhuis, Martenahuis, Korendragershuisje en Botniastins


Auteur:Boeles, P.C.J.A.
Plaats van uitgave:Leiden
Uitgever:S.G. van Doesburgh
Jaar van uitgave:1912
Aantal pagina's:11
Taal:Nederlands
Soort medium:brochure
Soort publicatie:tijdschriftartikel
Onderwerpen:Franeker / monumenten / Korendragershuisje / Stadhuis / Botniastins / Martenahuis / Martinikerk