Franicker (nr.16)

5916

Het historisch tijdschrift ‘Franicker’ is een jaarlijkse uitgave van de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker en is bestemd voor de inwoners van Franeker en omgeving.


Auteur:redactie
Opdrachtgever:Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Plaats van uitgave:Heerenveen
Uitgever:Van der Eems
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:40
Serie:Franicker
Taal:Nederlands
Soort medium:tijdschrift
Soort publicatie:historisch tijdschrift
Onderwerpen:Franeker / Valckeniershuis Museum Martena / prentenkabinet / beeldhouwer Lambertus Bersée / Royal Steensma / R.A. de Jong / universiteit / studenten / kwakzalverij / Sicco van Goslinga / Geuzengat / Geuzengang