350 jaar op weg, St. Franciscusparochie 1637-1987

6502

Jubileumboek samengesteld t.g.v. het 350-jarig bestaan van de r.k. St. Franciscusparochie – met gegevens over het ontstaan, de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken van deze katholieke gemeenschap in Franeker.


Auteur:Veldman, H.O.
Opdrachtgever:St. Franciscusparochie Franeker
Plaats van uitgave:Leeuwarden
Uitgever:De Eendracht
Jaar van uitgave:1987
Aantal pagina's:160
Taal:Nederlands
Soort medium:boek
Soort publicatie:jubileumboek
Onderwerpen:Franeker / St. Franciscusparochie / r.k.-scholen / koren / pastoors / kerken / katholieken / parochianen / franciscanen