Bevolkingsregisters van de gemeenten Barradeel en Franekeradeel gedigitaliseerd.

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeenten Barradeel en Franekeradeel periode 1829-1940

De bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Barradeel en Franekeradeel zijn kort geleden gedigitaliseerd. Het zijn ruim 29.000 scans afkomstig uit 152 registers.
Nu moeten er nog indexen op deze registers worden gemaakt.

Iedereen die dat wil kan thuis op de eigen computer meehelpen aan dit project. De volgende gegevens worden ingevoerd: achternaam, voornaam/namen, (eventueel) patroniem, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt kiezen om de dorpen uit de gemeente Barradeel of uit de gemeente Franekeradeel in te voeren.

Wie mee wil doen kan een account aanmaken op de website www.velehanden.nl

Op de pagina van het project staat een instructie hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om vragen te stellen. De teksten zijn over het algemeen goed leesbaar.

De bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Het Bildt en Menaldumadeel zijn al eerder gedigitaliseerd en via de website www.allefriezen.nl te raadplegen. De bevolkingsregisters van Franeker zijn toegankelijk via de website van het Historisch Centrum Franeker www.historischcentrumfraneker.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Metzlar, archivaris bij de gemeente Waadhoeke via j.metzlar@waadhoeke.nl