Taalgids foar ut Franekers 2.0 ten doop gehouden.

Nadat de eerste druk van de Taalgids foar ut Franekers in 2016 verscheen, was die in het volgende jaar al uitverkocht.
De samensteller van de Gids, Wim Aalbers, heeft, met hulp van Ut Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers, in de afgelopen tijd gewerkt aan een tweede versie. Deze is aanmerkelijk uitgebreider dan de eerste uitgave. In het voorwoord wordt extra aandacht besteed aan de plaats van het Stadsfries tussen het Nederlands en het Fries. Daarover publiceerde Aalbers al eerder in het tijdschrift De Moanne. Nieuwere inzichten hebben geleid tot een aantal wijzigingen. De taalregels aan het begin van ieder hoofdstuk geven de lezer snel inzicht in de spelling, de zinsbouw en de uitspraak van het Franekers. Het laatste deel bestaat uit oefeningen om het Franekers te leren schrijven.
De pretentie van deze Gids gaat verder dan alleen het Franekers. Deze wil ook een aanzet zijn tot gemeenschappelijke spellingsregels voor de verschillende uitspraken die de varianten van het Stadsfries kenmerken.
De gemeente Waadhoeke heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het mogelijk maken van de Taalgids foar ut Franekers.
Op 13 november j.l. heeft de presentatie van de Gids plaatsgehad in het gemeentehuis van Waadhoeke in aanwezigheid een beperkte groep mensen in verband met de corona-maatregelen. Aan Wethouder Dijkstra van o.a. Taal en Cultuur werd een exemplaar overhandigd. Eerder zijn drie exemplaren als naslagwerk voor ambtenaren beschikbaar gesteld.

Het boek is verkrijgbaar in de Franeker boekhandels, bij Afûk en via de website van het Genoatskap:
http://www.genoatskap.fr.