Ypeysingel 33

Straat:Ypeysingel
Huisnummer:33
Toevoeging:
Kadasters:B 989
1713:
1808:
1885:
1908:
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Ypeijsingel met de fietsbrug vanaf de Sjaardemastraat.
Ypeysingel 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,31,33
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00469
Ypeijsingel met achteraan de C.V.O school aan de Noorderbleek.
Ypeysingel 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00470
Ypeijsingel met achteraan de C.V.O school aan de Noorderbleek. Rechts het Westerbolwerk.
Ypeysingel 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42
Datering: 1939
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00471
Links de nummers 1,2 en 3 van de Minne Hofstrastraat, daarna de Ypeijsingel.
Ypeysingel 14,15,16,17,`18,19,20,21,22,23,31,33
Bron: Guido Vermei
Identificatienummer: A-23-02-00472
Bevrijdingsfeest op de Ypeysingel. Friese Sjees met man en vrouw.
Ypeysingel 33,34,35,36
Datering: 1945
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00260
Bevrijdingsfeest op de Ypeysingel. Een groep vrouwen. Drie mannen met vaandels.
Ypeysingel 31,32,33,34,35,36,37,38
Datering: 1045
Bron: A. Jellema
Identificatienummer: A-10-02-00261
De Ypeysingel in de winter van 1963
Ypeysingel
Datering: 10-01-1963
Bron: T. Rienksma
Identificatienummer: A-04-01-00415

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :