Vossegatsteeg 3

Straat:Vossegatsteeg
Huisnummer:3
Toevoeging:
Kadasters:A 435
1713:Eerste West 58
1808:Eerste West 65
1885:Eerste West 111
1908:Eerste West 112
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Vossegatsteeg 3. De voorzijde bevindt zich aan de Zuiderkade
Vossegatsteeg 3
Kadasternummer: A434/A435
Datering: 14-01-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00003
Vossegatsteeg 3 gezien vanaf de Zuiderkade
Vossegatsteeg 3
Kadasternummer: A434/A435
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00009
"Franeker Gevelstenen: “Steenlegging 6 juli 1908, Cornelia de Vries, 9 jaar” Cornelia is geboren op 13-9-1898 als dochter van Sierd de Vries & Ymkje de Roos. Haar vader had hier een kruideniers-winkel. Sierd is met zijn gezin pas op 21-11-1908 uit Midlum naar Franeker is verhuisd, omdat winkel/ woonhuis die hij juli 1908 liet bouwen toen klaar was. "
Vossegatsteeg 3
Datering: 06-07-1908
Bron: Archief Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-07-04-00241
Vossegatsteeg. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Vossegatsteeg 1,3
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00172
Een vrachtauto rijd over de brouwersbrug richting de Zuiderkade
Vossegatsteeg 3,10
Kadasternummer: A433,A334,A335,A866d
Datering: 1950
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01579
Vossegatsteeg 3 en 1
Vossegatsteeg 3,1
Kadasternummer: A434/A435/A436
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00010
Vossegatsteeg 3 en 1
Vossegatsteeg 3,1
Kadasternummer: A434/A435/A436
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00011
Vossegatsteeg
Identificatienummer: A-23-01-00487
Vossegatsteeg gezien vanaf de Schilcampen, rechts zie je de Schilbanken.
Vossegatsteeg
Datering: 25-05-2021
Fotograaf: Margreet van Vossen
Bron: Margreet van Vossen
Identificatienummer: A-23-03-00012

Inwoners

Eigenaars

Grafzerken

Grafzerken in de kerk

In de Martinikerk bevinden zich in totaal 332 grafzerken voorzien van tekst en/of beeldhouwwerk. De oudste steen dateert uit het jaar 1387. De jongste zerk werd gemaakt in 1824. Na 1825 was het verboden om in de kerk begraven te worden.

Somminge grafzerken zijn goed bewaard gebleven, vooral de 27 die langs de muren zijn opgesteld. Een dergelijke steen was kostbaar en kostte vroeger evenveel als een boerderij! Andere grafstenen zijn in de loop van de tijden gebroken, gedeeltelijk zoekgeraakt, afgesleten of opzettelijk beschadigd. Adelijke namen en familiewapens werden zorgvuldig weggebeiteld in de Franse tijd, toen de leus "vrijheid, gelijkheid en broederschap" de boventoon ging voeren. Aan een flink aantal zerken in de kerk is dat heel duidelijk te zien. Er zijn dan krassen aangebracht op bijvoorbeeld het randschrift van een zerk.

Deze beschrijving heeft tot doel een aantal bestaande beschrijvingente bundelen en - vooraf qua nummering van de zerken - met elkaar in overeenstemming te krijgen.

De nummering is ontleend aan:

  • "Register van de grafzerken in de Martinikerk te Franeker", een eerdere uitgave van het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk Franeker.
Gegevens zijn gebundeld uit:

Er is geen nieuw materiaal toegevoegd noch een controle van de gebruikte historische gegevens uitgevoerd.

Namens het College van Kerkrentmeesters  •  Ir. F. Zandveld  •  Secretaris

Ter gevolge van de bouwkundige aanpassing (2015) in de Martinikerk hebben enkele zerken een nieuw positie gekregen.

J. Elsing  •  Lid Collectieve Kerkrentmeesters.


Thanks!

Uw bijdrage betreft :