Schilcampen 21

Straat:Schilcampen
Huisnummer:21
Toevoeging:
Kadaster:A 400
1713:Eerste West 40
1808:Eerste West 44
1885:Eerste West 52
1908:Eerste West 51
Foto's
Inwoners
Eigenaars

Foto's

Verzoek tot vestigen bedrijf in de Waagstraat. Mijn grootvader is in 1939 verhuisd van de Schilcampen naar de winkel, Waagstraat 29. Winkel gekocht van Foppe Molenaar die verhuisde naar de Voorstraat. Die had in het pand van later de ijsbar van Algera zijn magazijn. Mijn grootvader kon nu veel meer bloemen en planten tonen dan in zijn vorige woonhuis. Grootvader verzorgde de kwekerij en het hovenierswerk en grootmoeder deed de winkel. Ze woonden hier boven. Mijn vader Piet deed het meeste hovenierswerk en de kwekerij in die tijd. In de periode dat mijn grootvader het pand wilde kopen, was er een probleem. In verband met oorlogs- dreiging was er een spertijd afgekondigd en moest er toestemming gegeven worden door de overheid om een nieuw bedrijf te beginnen
Schilcampen 21
Datering: 21-11-1938
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00090
Nota voor een fototoestel. Met dit fototoestel heeft A.Heitman (sr) veel foto's gemaakt. Gebeurde destijds met glasplaten waarop het negatief stond. Glasplaat waren los in de houder geschoven. Foto gemaakt negatief in de binnenzak van de jas om overbelichting te voorkomen. Daarna snel donkere kamer in en ontwikkelen.
Schilcampen 21
Datering: 1920 december
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00129
Woning Heitman Kuurstra links. Van hieruit is A.Heitman met zijn zaak begonnen. Feikje Kuurtra was conciërge-schoonmaakster van de school er achter. Naast woning de ingang naar de school. Later Ulo School. Rechts naast de school woonde Huitinga.
Schilcampen 21
Fotograaf: J. Heitman - de Groot
Identificatienummer: A-08-01-00306
Woning van Heitman-Kuurstra. Voor huis Oom Jan Kuurstra van de Harlingerweg Grootmoeder Pa en met hoed schipper Nelis Schling uit Groningen afkomstig
Schilcampen 21
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00307
Pieter Herke Heitman achter het huis Schilcampen 21 in de tuin.
Schilcampen 21
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00309
Johanna en Tiete Kuurstra. Achter hun zie je de Martenatuin. Straat met kleine steentjes en keien. Jan was bode van Ass. mij Achlum op de Voorstraat.
Schilcampen 21
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00310
Grootmoeder Feikje Heitman Kuurstra op de Schilcampen met rechts de tuin van het Martenahuis
Schilcampen 21
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00312
P.H Heitman met zijn moeder Feikje Kuurstra Heitman en rechts Pieter Herke Heitman. Samen met zijn zusje dat jong is overleden. Foto gemaakt achter hun woning de conciërge woning van de ULO op de Schilcampen. Foto gemaakt ca 1920.Je kan wel zien dat ze van bloemen hielden.
Schilcampen 21
Datering: ca 1920
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00572
Pieter Herke Heitman. Staat hier in het hek voor het schoolplein van de ULO op de Schilbanken . Met aan de over zijde van de gracht de Martenatuin.
Schilcampen 21
Datering: ca 1919
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00573
Feikje Kuurstra - Heitman met dochter op Schilcampen. Tussen het hek van ULO school. Er staat nog geen PTT gebouw op het Eilandje. De Martenatuin in volle glorie zoals je het later niet meer zag.
Schilcampen 21
Kadasternummer: A400
Datering: ca 1920
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00574
Schilcampen 21
Schilcampen 21
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00849
Schilcampen 21
Schilcampen 21
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00851
Het "nieuwe" theresia
Schilcampen 12,16,21,22,23,24
Datering: 1982
Bron: Reinder Baas, Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Identificatienummer: A-02-01-00303
Zicht op de Schilcampen vanuit Waagstraat nr. 29. Het grote gebouw is het Rooms Katholiek gesticht voor liefdadigheid Theresia
Schilcampen 16,21
Fotograaf: A. Heitman (jr)
Bron: Arend Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00010
Woning grootouders Schilcampen 21 (midden wit). Links Afd. voor oude mannen van Theresa. Dit is het klooster van de Franciscanen. Aan de andere kan van de hoofdingang de vrouwen afdeling
Schilcampen 21,22,23
Identificatienummer: A-08-01-00304
R.K.Gymzaal
Schilcampen 16,21
Datering: 1968-1971
Fotograaf: Sippy Roosma-de Vries
Bron: Sippy Roosma-de Vries ( van dochter Jelly Hilverda)
Identificatienummer: A-18-02-00121
Schilcampen, met de nieuwbouw van rusthuis Theresia.
Schilcampen 21,22,23,24
Bron: Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
Identificatienummer: A-23-01-00360
Links Het Room Katholiek klooster "Theresia" daarnaast Huizen afgebroken voor de uitbreiding
Schilcampen 16,20,21
Datering: 1922
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01418
Achter ingang ULO school. In ca 1954 was hier ook twee tijdelijke lokalen van de lagere school van Kleyenburg. In de één gaf Juf. Schotanus les .(had heel vaak hoofdpijn) in de andere handenarbeid lokaal waar meester Hazelhof de scepter zwaaide. Ingang gymnastieklokaal is aan de andere kant van Teresia. (info: A.Heitman)
Schilcampen 21, 22
Datering: 1962
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01419
Schilcampen. Alleen het meest linkse huis nummer 29 staat er nog. De rest is allemaal afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw en uitbreiding rusthuis Theresia
Schilcampen 29,24,23,22,21
Bron: Archief Stichting Historisch Centrum Franeker
Identificatienummer: A-04-01-06076
Schilcampen Theresia (adres aan de Zuiderkade 37). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker
Schilcampen
Datering: 1982
Fotograaf: Architect Niek Adema
Bron: Architect Niek Adema
Identificatienummer: A-01-01-00126
Toen pa en zijn ouders nog op de schilcampen woonden werd het Schil genoemd. Zij woonden dus op het Skil. Dit waren schelpen die los werden uitgestrooid als pad. Hier is de hele straat gemoderniseerd in de tijd van de jeugd van pa. Is ca 1937 geweest. Linker woning woonde Tjerk Huitinga een schoolvriend van Pa. Op de hoek van het eilandje is het magazijn van Molenaar met een dichte zij muur. Later snackbar van Han Algera.
Schilcampen
Fotograaf: P.H Heitman
Identificatienummer: A-08-01-00298
Schilcampen na de reorganisatie van de straat ca 1937 is voor het schoolplein is een houten hek op de wal gekomen. Viel regelmatig een kind in de gracht
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr).
Identificatienummer: A-08-01-00308
Renovatie Schilcampen
Schilcampen
Datering: ca 1937
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00314
Renovatie Schilcampen ca 1938
Schilcampen
Fotograaf: A. Heitman (sr)
Identificatienummer: A-08-01-00315
Schilcampen
Identificatienummer: A-23-01-00359
Rechts de Schilcampen en links het Eilandje
Schilcampen
Bron: G. van der Heide
Identificatienummer: A-08-02-01425
 Gymnastiekles
Schilcampen
Datering: 00-10-1968
Bron: Foto Hommema
Identificatienummer: A-08-04-00377

Inwoners

Eigenaars

Thanks!

Uw bijdrage betreft :