Ytje Jarigs Draijer

Persoonsgegevens

FamilienaamDraijer
VoornaamYtje
PatroniemJarigs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop23-03-1899, Tzummarum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-05-1924, Jan Bogtstrastraat 1
Vertrek07-11-1924, Zuiderkade 49
Overleden>1959
BijzonderhedenDochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.
Bijzonderheden
Dochter van Jarig Draijer, arbeider, later veehandelaar, en Aaltje Dijkstra. Huwde op 29 juli 1922 te Sexbierum met Tjalling Strikwerda, koopman, later vertegenwoordiger, zoon van Haije Strikwerda, koopman, en Antje Jellesma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Strikwerda Tjalling (Hayes) hoofd 19-04-1898
Franeker
Stroo en Fourage handelaar Jan Bogtstrastraat 1 12-05-1924 07-11-1924 Zuiderkade
49
20-08-1959, Sneek
i
Draijer Ytje (Jarigs ) vrouw 23-03-1899
Tzummarum
Jan Bogtstrastraat 1 12-05-1924 07-11-1924 Zuiderkade
49
>1959
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :