Ype Tuinstra

Persoonsgegevens

FamilienaamTuinstra
VoornaamYpe
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop29-06-1867, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst01-07-1896, TO 136
Vertrek01-05-1902, TO 89
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tuinstra Ype hoofd 29-06-1867
Franeker
Arbeider TO 136 01-07-1896 01-05-1902TO
89
Boorsma Willemke (Douwes) vrouw 10-04-1870
Tzum
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sjoerd (Ypes) zoon 23-05-1892
Franeker
TO 136 01-07-1896 03-03-1902
Tuinstra Douwe (Ypes) zoon 15-08-1893
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nanning (Ypes) zoon 10-09-1895
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Akke (Ypes) dochter 12-04-1897
Franeker
01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nannigje (Ypes) dochter 03-07-1898
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sipke (Ypes) zoon 21-09-1899
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Grietje (Ypes) dochter 06-01-1901
Franeker
19-01-1901
i
Nauta Pieter (Feikes) hoofd 25-07-1845
Franeker
Turfdrager TN 78 1883 30-05-1884
Dijkstra Antje (Jans) vrouw 24-10-1846
Sint Annaparochie
TN 78 1883 30-08-1884
Nauta Jan (Pieters ) zoon 15-09-1871
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Grietje (Pieters ) dochter 11-10-1874
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Heintje (Pieters ) dochter 09-09-1876
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Houkje (Pieters ) dochter 09-02-1882
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Feike (Pieters ) zoon 01-05-1883
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Wetterauw Jurjen (Minks) geen 16-08-1823
Minnertsga
Arbeider TN 78 1883 1884 TO
98
Thanks!

Uw bijdrage betreft :