Ynze Tijles IJskamp

Persoonsgegevens

FamilienaamIJskamp
VoornaamYnze
PatroniemTijles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-08-1850, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1851, TN 72
Vertrek1852, UB 27
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
IJskamp Tijle (Jurjens) hoofd 23-08-1818
Tzummarum
Arbeider TN 72 1851 1852 UB
27
Torenbrink Doutje (Ynses) vrouw 23-08-1826
Tzummarum
TN 72 1851 1852 UB
27
IJskamp Rinske (Tijles) dochter 02-03-1849
Sexbierum
TN 72 1851 1852 UB
27
IJskamp Ynze (Tijles) zoon 28-08-1850
Franeker
TN 72 1851 1852 UB
27
Thanks!

Uw bijdrage betreft :