Yme Christiaans Schuitmaker

Persoonsgegevens

FamilienaamSchuitmaker
VoornaamYme
PatroniemChristiaans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop30-06-1862, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1867, TO 83
Vertrek
Overleden19-04-1868, Franeker
Bijzonderhedenzoon van Christiaan Schuitmaker en Aukje Ymes Brijker
Bijzonderheden
zoon van Christiaan Schuitmaker en Aukje Ymes Brijker

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schuitmaker Christiaan (Ypes) hoofd 24-04-1839
Groningen
Winkelier TO 83 1867 1872 EW
48
Brijker Aukje vrouw 08-06-1840
Franeker
TO 83 1867 1872
EW 48
Schuitmaker Yme (Christiaans) zoon 30-06-1862
Franeker
TO 83 1867 19-04-1868, Franeker
i
Schuitmaker Jochum (Christiaans) zoon 09-10-1863
Franeker
TO 83 1867 1872 EW
48
Schuitmaker Metje (Christiaans) dochter 25-04-1865
Franeker
TO 83 1867 1872 EW
48
Schuitmaker Etje (Christiaans) dochter 08-10-1867
Franeker
11-11-1867
Thanks!

Uw bijdrage betreft :