Ydje Itzes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamYdje
PatroniemItzes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop24-08-1717 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1739, EW 53
Vertrek1747, TO 62
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tjeerd (Siebouts) hoofd 1698
Berlikum
Kalkvoerder EW 53 1739 1747TO
62
Ydje (Itzes) vrouw 24-08-1717
Franeker
EW 53 1739 1747TO
62
Thanks!

Uw bijdrage betreft :