Ybeltje Stevens Boersma

Persoonsgegevens

FamilienaamBoersma
VoornaamYbeltje
PatroniemStevens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop21-05-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden08-04-1835

Adres

Oostvliet 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Boersma Steven (Jans) hoofd 18-04-1810
Stiens
Trekschipper WV 32 27-10-1833 1835 TO
130
Houwer Ymkje (Geerts) vrouw 03-06-1809
Steenwijk
EO 10 27-10-1833 1835 TO
130
Boersma Ybeltje (Stevens ) dochter 21-05-1834
Franeker
08-04-1835
Ringnalda Wijbrigje (Jacobs) Stiefdochter 11-8-1831
Franeker
EO 10 27-10-1833 1835 TO
130
Thanks!

Uw bijdrage betreft :