Ybeltje Piers Rodenhuis

Persoonsgegevens

FamilienaamRodenhuis
VoornaamYbeltje
PatroniemPiers
Familierelatiedochter
Geboorte / doop21-05-1850, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst28-04-1850
Vertrek1852, TO 47a
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rodenhuis Sijds (Piers) hoofd 08-08-1824
Tzum
Arbeider Tzum 1848 1852 TO
47a
Haas, de Feikje vrouw 15-02-1825
Franeker
Arbeidster TO 128 28-04-1850 1852TO
47a
Rodenhuis Ybeltje (Piers) dochter 21-05-1850
Franeker
28-04-1850 1852 TO
47a
Dijkstra Ybeltje (Philippus) moeder 1787
Arum
Arbeidster Tzum 1848 1852 TO
47a
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :