Ybeltje Annes Wierdsma

Persoonsgegevens

FamilienaamWierdsma
VoornaamYbeltje
PatroniemAnnes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop28-11-1883, Dronrijp
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-05-1903, TW 10
Vertrek1905, TO 95
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wierdsma Anne (Foppes) hoofd 30-08-1862
Dronrijp
Schipper Schip 01-05-1903 01-05-1905 EO
10
Fokke Hiltje vrouw 27-11-1863
Leeuwarden
Schip 01-05-1903 01-05-1905 EO
10
Wierdsma Ybeltje (Annes ) dochter 28-11-1883
Dronrijp
TW 10 01-05-1903 1905TO
95
Wierdsma Akke (Annes ) dochter 15-07-1885
Dronrijp
Schip 01-05-1903 01-05-1905 EO
10
Thanks!

Uw bijdrage betreft :