Willemke Wijtzes Bleeker

Persoonsgegevens

FamilienaamBleeker
VoornaamWillemke
PatroniemWijtzes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop23-03-1876, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1891, TO 240
Vertrek01-07-1892, TN 51
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bleeker Wijtze (Gerrits) hoofd 11-11-1852
Franeker
Arbeider TO 240 01-07-1891 01-07-1892 TN
51
Graaf, de Lutske (Baukes) vrouw 29-04-1852
Oosterlittens
TO 240 01-07-1891 01-07-1892 TN
51
Bleeker Willemke (Wijtzes) dochter 23-03-1876
Franeker
TO 240 01-07-1891 01-07-1892TN
51
Bleeker Gaitske (Wytses) dochter 20-08-1878
Franeker
TO 240 01-07-1891 01-07-1892 TN
51
?
i
Bleeker Fetje (Wijtzes) dochter 27-03-1880
Franeker
TO 240 01-07-1891 01-07-1892 TN
51
Bleeker Gerritje (Wytzes) dochter 14-02-1888
Franeker
TO 240 01-07-1891 TN 5101-07-1892 18-07-1956, Diever
i
Bleeker Gerrit (Wijtzes) zoon 16-06-1890
Franeker
TO 240 01-07-1891 01-07-1892 TN
51
Thanks!

Uw bijdrage betreft :