Willemke Elses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamWillemke
PatroniemElses
Familierelatiedochter
Geboorte / doop18-09-1776 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1775, TW 8
Vertrek1780, TO 51
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Else (Fransen) hoofd 03-04-1735
Franeker
Schoenlapper TW 8 1775 1779
Jetske (Siebouts) vrouw 22-02-1737
Sneek
TW 8 1775 1780TO
51
Froukje (Elses) dochter 28-08-1771
Franeker
TW 8 1775 1780TO
51
Trijntje (Elses) dochter 25-05-1774
Franeker
TW 8 1775 1780TO
51
Willemke (Elses) dochter 18-09-1776
Franeker
TW 8 1775 1780TO
51
Thanks!

Uw bijdrage betreft :