Willemke Douwes Boorsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBoorsma
VoornaamWillemke
PatroniemDouwes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop10-04-1870, Tzum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1892, TO 29
Vertrek01-07-1896, TO 83
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tuinstra Ype (Sjoerds) hoofd 29-06-1867
Franeker
Arbeider OV 93 01-07-1892 01-07-1896 TO
83
Boorsma Willemke (Douwes) vrouw 10-04-1870
Tzum
TO 29 01-07-1892 01-07-1896 TO
83
Tuinstra Sjoerd (Ypes ) zoon 23-05-1892
Franeker
01-07-1896 TO
83
Tuinstra Douwe (Ypes ) zoon 15-08-1893
Franeker
01-07-1896 TO
83
Tuinstra Nanning (Ypes ) zoon 10-09-1895
Franeker
01-07-1896 TO
83
Tuinstra Nanning (Ypes) zoon 15-09-1894
Franeker
10-02-1895
Thanks!

Uw bijdrage betreft :