Willem Jelles Wobma

Persoonsgegevens

FamilienaamWobma
VoornaamWillem
PatroniemJelles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop24-03-1856, Schalsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst23-05-1857, Schalsum
Vertrek17-05-1862, Tzum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wobma Jelle (Pieters) hoofd 26-1-1814
Welsrijp
Boere arbeider Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Kroeze Aafke (Pieters) vrouw 06-05-1823
Pietersbierum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Stijntje (Jelles ) dochter 05-04-1844
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Johanna (Jelles ) dochter 11-10-1847
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Pietje (Jelles ) dochter 06-04-1849
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Ynskje (Jelles ) dochter 11-10-1851
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Pieter (Jelles ) zoon 26-04-1853
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862 Tzum
Wobma Willem (Jelles ) zoon 24-03-1856
Schalsum
Schalsum 23-05-1857 17-05-1862
Tzum
Wobma Wilhelmina (Jelles ) dochter 10-12-1860
Franeker
17-05-1862Tzum
Hoekstra Geertje (Allerts) geen 24-01-1819
Hitzum
Dienstmeid Schalsum 23-05-1857 17-05-1858 Tzummarum
i
Zuidema Antje (Martens) geen 08-01-1845
Minnertsga
Schalsum 23-05-1857 17-05-1858
Tzummarum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :