Willem Gerbens Blok

Persoonsgegevens

FamilienaamBlok
VoornaamWillem
PatroniemGerbens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop3-3-1888, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek20-6-1888 EN 98
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blok Gerben hoofd 27-11-1856
Franeker
Inlandsche kramer EN 130 1886 20-6-1888 EN 98
Berg, van den Sjoukje vrouw 16-11-1864
Welsrijp
TN 75 1886 20-6-1888 EN 98
Blok Willem (Gerbens) zoon 3-3-1888
Franeker
20-6-1888 EN 98
Nieuwenhuis Grietje geen 13-8-1871
Welsrijp
Dienstmeid Dronrijp 11-12-1887 20-6-1888 EN 98
Thanks!

Uw bijdrage betreft :