Willem Doedes Bootsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBootsma
VoornaamWillem
PatroniemDoedes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-01-1840 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1845, TO 64
Vertrek1847, TO 46
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bootsma Doede (Willems) hoofd 29-10-1802
Lutje Lollum
Arbeider TO 64 1845 1847TO
46
Toren , van der Akke Agatha (Johannes ) vrouw 22-05-1812
Workum
Arbeidster TO 64 1845 1847TO
46
Bootsma Willem (Doedes) zoon 29-01-1840
Franeker
TO 64 1845 1847TO
46
Bootsma Johannes (Doedes) zoon 15-09-1843
Franeker
TO 64 1845 1847TO
46
Thanks!

Uw bijdrage betreft :