Willem Adriaans Loré

Persoonsgegevens

FamilienaamLoré
VoornaamWillem
PatroniemAdriaans
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1679 , Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroeplandmeter, Waterstaat kundige
Herkomst1716, TW 54
Vertrek
Overleden22-05-1744
BijzonderhedenZoon van Adriaan Loré, voorzanger bij de Waalse Gemeente. Hi kreeg 8 jaar les van de bekende proffesor Fullenius. Willem Loré was een Friese waterbouwkundige, die bekend geworden is door de dijken die hij heeft ontworpen, waaronder die voor de Nieuwe Bildtpolder, en de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Naast zijn werk bij de aanleg van sluizen en dijken gaf Willem Loré les aan de universiteit in Franeker . In 1736 werd hij zelfs aangesteld aan het stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, om de jonge Friese stadhouder prins Willem Karel Hendrik Friso in de wiskunde te onderwijzen. op 1 juli 1743 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde
Bijzonderheden
Zoon van Adriaan Loré, voorzanger bij de Waalse Gemeente. Hi kreeg 8 jaar les van de bekende proffesor Fullenius. Willem Loré was een Friese waterbouwkundige, die bekend geworden is door de dijken die hij heeft ontworpen, waaronder die voor de Nieuwe Bildtpolder, en de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Naast zijn werk bij de aanleg van sluizen en dijken gaf Willem Loré les aan de universiteit in Franeker . In 1736 werd hij zelfs aangesteld aan het stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, om de jonge Friese stadhouder prins Willem Karel Hendrik Friso in de wiskunde te onderwijzen. op 1 juli 1743 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Loré Willem (Adriaans) hoofd 1679
Leeuwarden
landmeter, Waterstaat kundige TW 54 1716 22-05-1744
i
Engeltje (Wierds) Stiefmoeder 1638
Oosterend
Leeuwarden 1719 03-05-1722
i
Posthumus Maritje (Hendriks ) geen 12-02-1685
Bolsward
TO 52 1716 1721Oosterend
Posthumus Maritje (Hendriks) vrouw 12-02-1685
Bolsward
Oosterend 17-3-1723 17-03-1736
Grietje (Pieters ) geen 04-04-1719
Franeker
Dienstmeid EN 15 1737 1744TO
61
Thanks!

Uw bijdrage betreft :