Wijtze Fokkes Woudstra

Persoonsgegevens

FamilienaamWoudstra
VoornaamWijtze
PatroniemFokkes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop21-12-1875, Mildam
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk20-11-1803, Franeker
BeroepBakkersknecht
Herkomst1815, EO 26
Vertrek
Overleden12-01-1818 , Franeker
Bijzonderheden"Zoon van Fokke Wijtzes en Janke Aebeles Boltes. Op op 20 november 1803 gehuwd met Maris Jaspers le Roy, geboren 3 december 1775 te Leeuwarden. Dochter van Jasber Wybes le Roy en Johanna Moorman. Een rijk man was Wytze Fokkes gezien zijn beroepen zeker niet. Meerdere keren werd als beroep simpelweg (land)arbeider opgegeven. Hij is overleden in het huis van zijn Buurman op nummer 6 in de Botniasteeg. ( Wijk TN nummer 37 )

Begin 19e eeuw kreeg Wytze Fokkes kennis aan Maria Jaspers le Roy. De Franse achternaam doet vermoeden dat haar familie waarschijnlijk Hugenoten waren die in de 18e eeuw naar Nederland waren gevlucht. Maria is mogelijk geboren op 3 mei 1775 in Leeuwarden al geven andere bronnen ook 1777 en zelfs 1784 aan .
De twee bezegelde hun liefde door op 20 november 1803 elkaar hun jawoord te geven. Hun huwelijk is geregistreerd bij de hervormde gemeente Franeker.
Dat het in die tijd een probleem was om de juiste naam te vermelden blijkt wel uit het feit dat op de akte van ondertrouw (4 november 1803) Wytze Fokkes als Woustra werd aangeduid en in het trouwregister als Woutstra. Deze laatste (foute) spelling zal vaker voorkomen. Omdat Wytze Fokkes bij alle aangiften aanwezig moest zijn, zal het lezen en schrijven hem ook wel moeilijk zijn gevallen anders had hij er wel opgestaan om de naam juist te vermelden. Wytze Fokkes en Maria gingen wonen in Franeker waar op 27 augustus 1804 hun eerste kind werd geboren,Fokke, welke op 23 september werd gedoopt. Kort hierna zijn ze verhuist naar Leeuwarden. Hier werd op 25 augustus 1806 hun 2e kind geboren. Opnieuw een zoon die de namen Jasper Wytses mee kreeg. In die tijd was er in Leeuwarden een difterie epidemie die met name slachtoffers maakten onder de arbeidersgezinnen. De woonomstandigheden van deze bevolkingsgroep leende zich uitstekend voor het verspreiden van welke ziekte dan ook. De huizen in de Butterhoek en de sloppen in de Amerlandsestraat hadden nauwelijks ventilatie en waren door gebrek aan zonlicht ontzettend vochtig. Ook huize Woudstra kreeg te maken met deze epidemie. Vlak voor zijn eerste verjaardag kreeg Jasper hoge koorts. Het door slecht voeding al verzwakte lichaam kon de strijd tegen deze verhoging niet aan en gaf zich op 1 augustus 1807 gewonnen. Een goed jaar later werd hun 3e zoon geboren. Deze kreeg, wat in die tijd vrij normaal was, de naam van zijn overleden broer
Jasper Wytses(de 2e) geboren 17 september 1808 (gedoopt 12 oktober) is bijna 47 jaar oud geworden. Hij overleed op 14 september 1855 te Franeker.
Op 2 februari 1834 huwde hij met Cornelia Barends Rodenhuis. Uit dit huwelijk zijn in ieder geval 2 dochters (Maria, 27-10-1834 en Johanna, 7-3-1843) en 1 zoon (Berend 1-08-1836) voort gekomen. Op zijn 28e gaf hij oppasser als beroep op.
Weer een jaar later stond opnieuw Margere Hein voor de deur. Dit maal nam hij op 12 juni 1809 de eerste boreling Fokke met zich mee.
De slechte woonomstandigheden beu verhuisde het gezin in 1810 naar Zweins waar Wytze een betrekking als landarbeider had gekregen. Op 8 februari 1811 werd hier hun vierde kind werd geboren. De vreugde over de geboorte van hun 4e zoon was echter van korte duur. Al na 4 dagen kon Wytze Fokkes opnieuw de reis naar het gemeentehuis maken, deze keer om het overlijden van zijn zoon aan te geven. Op de overlijdensakte staat niet de naam van het kind vermeld. Tot dat er meer gegevens bekend zijn heb ik de vrijheid genomen dit kind de naam Wietse te geven.
Vrij kort na het verlies van hun zoon ging het gezin wonen in Tzum. De natuur leek het verlies van hun zoon te willen compenseren door hun een tweeling te schenken.
Op 5 juni 1812 mochten Wytze en Maria hun dochters Janke Wytzes en Johanna in hun armen nemen. Maar het noodlot bleef het gezin achtervolgen.
Na een jaar werd ook Tzum weer verlaten en keerde men weer terug in Franeker. In de tijd dat Maria in verwachting was van hun 7e kind, overleed op 30 september 1813 Johanna amper een jaar oud (NB op de overlijdensakte word de naam Hanna vermeld) Janke werd dienstmeid en huwde op 6 december 1840 in Franeker met Siebren Tietes Jaarsma. Lang heeft dit huwelijk niet mogen duren want op 29 augustus 1843 kwam zij in Franeker te overlijden. Uit dit korte huwelijk is 1 kind geboren, Tiete van 30 augustus 1842. Op 22 juni 1814 werd mijn volgende voorvader in lijn geboren, Johannes. Vanaf dat moment leek het beter te gaan met het gezin. Men had een woning betrokken in de Zilverstraat (21?) wijk XX te Franeker, Wytze had een betrekking als tabakskerver en de kinderen groeiden in redelijke gezondheid op. Maar deze gelukkige tijd mocht niet lang duren. Nog geen 4 jaar na de geboorte van zijn jongste zoon overleed Wietze Fokkes begin januari 1818 zijn vrouw achterlatend met 3 jonge kinderen. Ik heb geen bewijs kunnen vinden dat Maria Jaspers hertrouwd is. Ze heeft dus tot aan haar dood op 28 mei 1836 alleen voor haar kinderen gezorgd. In die tijd zeker geen gemakkelijke opgave. (bron: Marinus Woudstra)"
Bijzonderheden
"Zoon van Fokke Wijtzes en Janke Aebeles Boltes. Op op 20 november 1803 gehuwd met Maris Jaspers le Roy, geboren 3 december 1775 te Leeuwarden. Dochter van Jasber Wybes le Roy en Johanna Moorman. Een rijk man was Wytze Fokkes gezien zijn beroepen zeker niet. Meerdere keren werd als beroep simpelweg (land)arbeider opgegeven. Hij is overleden in het huis van zijn Buurman op nummer 6 in de Botniasteeg. ( Wijk TN nummer 37 )

Begin 19e eeuw kreeg Wytze Fokkes kennis aan Maria Jaspers le Roy. De Franse achternaam doet vermoeden dat haar familie waarschijnlijk Hugenoten waren die in de 18e eeuw naar Nederland waren gevlucht. Maria is mogelijk geboren op 3 mei 1775 in Leeuwarden al geven andere bronnen ook 1777 en zelfs 1784 aan .
De twee bezegelde hun liefde door op 20 november 1803 elkaar hun jawoord te geven. Hun huwelijk is geregistreerd bij de hervormde gemeente Franeker.
Dat het in die tijd een probleem was om de juiste naam te vermelden blijkt wel uit het feit dat op de akte van ondertrouw (4 november 1803) Wytze Fokkes als Woustra werd aangeduid en in het trouwregister als Woutstra. Deze laatste (foute) spelling zal vaker voorkomen. Omdat Wytze Fokkes bij alle aangiften aanwezig moest zijn, zal het lezen en schrijven hem ook wel moeilijk zijn gevallen anders had hij er wel opgestaan om de naam juist te vermelden. Wytze Fokkes en Maria gingen wonen in Franeker waar op 27 augustus 1804 hun eerste kind werd geboren,Fokke, welke op 23 september werd gedoopt. Kort hierna zijn ze verhuist naar Leeuwarden. Hier werd op 25 augustus 1806 hun 2e kind geboren. Opnieuw een zoon die de namen Jasper Wytses mee kreeg. In die tijd was er in Leeuwarden een difterie epidemie die met name slachtoffers maakten onder de arbeidersgezinnen. De woonomstandigheden van deze bevolkingsgroep leende zich uitstekend voor het verspreiden van welke ziekte dan ook. De huizen in de Butterhoek en de sloppen in de Amerlandsestraat hadden nauwelijks ventilatie en waren door gebrek aan zonlicht ontzettend vochtig. Ook huize Woudstra kreeg te maken met deze epidemie. Vlak voor zijn eerste verjaardag kreeg Jasper hoge koorts. Het door slecht voeding al verzwakte lichaam kon de strijd tegen deze verhoging niet aan en gaf zich op 1 augustus 1807 gewonnen. Een goed jaar later werd hun 3e zoon geboren. Deze kreeg, wat in die tijd vrij normaal was, de naam van zijn overleden broer
Jasper Wytses(de 2e) geboren 17 september 1808 (gedoopt 12 oktober) is bijna 47 jaar oud geworden. Hij overleed op 14 september 1855 te Franeker.
Op 2 februari 1834 huwde hij met Cornelia Barends Rodenhuis. Uit dit huwelijk zijn in ieder geval 2 dochters (Maria, 27-10-1834 en Johanna, 7-3-1843) en 1 zoon (Berend 1-08-1836) voort gekomen. Op zijn 28e gaf hij oppasser als beroep op.
Weer een jaar later stond opnieuw Margere Hein voor de deur. Dit maal nam hij op 12 juni 1809 de eerste boreling Fokke met zich mee.
De slechte woonomstandigheden beu verhuisde het gezin in 1810 naar Zweins waar Wytze een betrekking als landarbeider had gekregen. Op 8 februari 1811 werd hier hun vierde kind werd geboren. De vreugde over de geboorte van hun 4e zoon was echter van korte duur. Al na 4 dagen kon Wytze Fokkes opnieuw de reis naar het gemeentehuis maken, deze keer om het overlijden van zijn zoon aan te geven. Op de overlijdensakte staat niet de naam van het kind vermeld. Tot dat er meer gegevens bekend zijn heb ik de vrijheid genomen dit kind de naam Wietse te geven.
Vrij kort na het verlies van hun zoon ging het gezin wonen in Tzum. De natuur leek het verlies van hun zoon te willen compenseren door hun een tweeling te schenken.
Op 5 juni 1812 mochten Wytze en Maria hun dochters Janke Wytzes en Johanna in hun armen nemen. Maar het noodlot bleef het gezin achtervolgen.
Na een jaar werd ook Tzum weer verlaten en keerde men weer terug in Franeker. In de tijd dat Maria in verwachting was van hun 7e kind, overleed op 30 september 1813 Johanna amper een jaar oud (NB op de overlijdensakte word de naam Hanna vermeld) Janke werd dienstmeid en huwde op 6 december 1840 in Franeker met Siebren Tietes Jaarsma. Lang heeft dit huwelijk niet mogen duren want op 29 augustus 1843 kwam zij in Franeker te overlijden. Uit dit korte huwelijk is 1 kind geboren, Tiete van 30 augustus 1842. Op 22 juni 1814 werd mijn volgende voorvader in lijn geboren, Johannes. Vanaf dat moment leek het beter te gaan met het gezin. Men had een woning betrokken in de Zilverstraat (21?) wijk XX te Franeker, Wytze had een betrekking als tabakskerver en de kinderen groeiden in redelijke gezondheid op. Maar deze gelukkige tijd mocht niet lang duren. Nog geen 4 jaar na de geboorte van zijn jongste zoon overleed Wietze Fokkes begin januari 1818 zijn vrouw achterlatend met 3 jonge kinderen. Ik heb geen bewijs kunnen vinden dat Maria Jaspers hertrouwd is. Ze heeft dus tot aan haar dood op 28 mei 1836 alleen voor haar kinderen gezorgd. In die tijd zeker geen gemakkelijke opgave. (bron: Marinus Woudstra)"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Woudstra Wijtze (Fokkes) hoofd 21-12-1875
Mildam
Bakkersknecht EO 26 1815 12-01-1818 , Franeker
i
La Roy Maria (Jaspers) vrouw 03-12- 1775
Leeuwarden
EO 26 1815 28-5-1936 Overl.
Woudstra Jasper zoon 1808
Leeuwarden
EO 26 1815 2-2-1834 EO 10
Woudstra Janke dochter 1812
Zweins
EO 26 1815 1828 TW 71
Woudstra Fokke zoon 27-8-1804
Franeker
EO 26 1815
Woudstra Johannes zoon 22-6-1814
Franeker
EO 26 1815 1829 TO 110
Thanks!

Uw bijdrage betreft :