Wijpkje Jelles de Wit

Persoonsgegevens

FamilienaamWit, de
VoornaamWijpkje
PatroniemJelles
Familierelatiegeen
Geboorte / doop02-12-1883, Dronrijp
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepDienstbode
Herkomst11-08-1897, Dronrijp
Vertrek15-08-1899, Sint Jacobiparochie
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Mobach Eelke hoofd 19-03-1867
Bolsward
Sigarenmakersknecht TW 17 01-08-1897 01-12-1907TO
255
Wit, de Aukje vrouw 24-11-1864
Dronrijp
TW 17 01-08-1897 01-12-1907TO
255
Mobach Frederik (Eelkes) zoon 01-06-1893
Haarlem
TW 17 01-08-1897 01-12-1907TO
255
Mobach Janke (Eelkes) dochter 21-07-1895
Franeker
TW 17 01-08-1897 01-12-1907TO
255
Mobach Wijpkje (Eelkes) dochter 28-02-1897
Franeker
TW 17 01-08-1897 01-12-1907TO
255
Mobach Tjebbe (Eelkes) zoon 04-09-1899
Franeker
01-12-1907TO
255
Mobach Tjebbe vader 27-08-1834
Bolsward
TO 102 01-05-1903 26-08-1903
Wit, de Wijpkje (Jelles) geen 02-12-1883
Dronrijp
Dienstbode Dronrijp 11-08-1897 15-08-1899 Sint
Jacobiparochie
Thanks!

Uw bijdrage betreft :