Wijmer Gerbens Bouritius

Persoonsgegevens

FamilienaamBouritius
VoornaamWijmer
PatroniemGerbens
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop19-04-1815, St.Jacobiparochie
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1857, TN 73
Vertrek1869, schip
Overleden
Bijzonderhedenweduwnaar van Trijntje Rintjes Boorsma.
Bijzonderheden
weduwnaar van Trijntje Rintjes Boorsma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bouritius Wijmer (Gerbens) hoofd 19-04-1815
St.Jacobiparochie
Arbeider TN 73 1857 1869 schip
i
Kuurstra Wikje ( Jurjens) vrouw 07-03-1816
Franeker
EN 61a 24-05-1863 1869 schip
Bouritius Gerben (Wijmers) zoon 22-02-1840
Franeker
TN 73 1857 30-05-1865TO
73
Bouritius Antje (Wijmers) dochter 19-07-1841
Franeker
TN 73 1857 03-12-1864
Sneek
Bouritius Gerlantje (Wijmers) dochter 21-08-1842
Franeker
TN 73 1857 24-03-1858
Bouritius Gerritje (Wijmers) dochter 16-10-1843
Franeker
TN 73 1857 05-05-1869 Deinum
Wassenaar Gerlantje (Arjens) moeder 26-05-1795
Menaldum
Arbeidster TN 73 1857 27-04-1863 Menaldum
Swart Jurjen (Jacobs ) Stiefzoon 05-05-1837
Franeker
(uit tuchthuis) Leeuwarden 01-07-1868 12-12-1868, Oosterend
i
Swart Hiltje (Jacobs ) Stiefdochter 01-02-1839
Franeker
EN 61a 24-05-1863 1869 schip
i
Swart Froukje (Jacobs ) Stiefdochter 05-05-1842
Franeker
EN 61a 24-05-1863 27-07-1864 Utrecht
i
Swart Bauke (Jacobs ) Stiefzoon 08-12-1844
Franeker
EN 61a 24-05-1863 1869 schip
i
Swart Geert (Jacobs ) Stiefzoon 30-10-1847
Franeker
EN 61a 24-05-1863 1869 schip
i
Swart Lucas (Jacobs ) Stiefzoon 12-02-1850
Franeker
EN 61a 24-05-1863 1869 schip
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :