Wijger Valentijns Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamWijger
PatroniemValentijns
Familierelatiezoon
Geboorte / doop08-07-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1842, OV 28
Vertrek1851, EW 82
Overleden

Adres

Tuinen 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vellinga Valentijn (Tjepkes) hoofd 28-04-1799
Hallum
Arbeider OV 28 1842 1851 EW
82
Gerlofsma Jeltje (Gerrits) vrouw 18-06-1805
Achlum
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Antje (Valentijns ) dochter 26-12-1825
Franeker
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Gerrit (Valentijns ) zoon 11-04-1833
Franeker
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Wijger (Valentijns ) zoon 08-07-1834
Franeker
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Riemer (Valentijns ) zoon 25-11-1835
Franeker
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Dirkje (Valentijns ) dochter 18-11-1840
Franeker
OV 28 1842 1851 EW
82
Vellinga Luutzen (Valentijns ) zoon 24-03-1843
Franeker
1851 EW
82
Vellinga Ybele (Valentijns ) zoon 07-02-1846
Franeker
1851 EW
82
Vellinga Tjepke (Valentijns ) zoon 15-04-1849
Franeker
1851 EW
82
Thanks!

Uw bijdrage betreft :