Wijbe Harmens Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamWijbe
PatroniemHarmens
Familierelatiegeen
Geboorte / doop12-03-1814, Franeker
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepKleermaker
Herkomst1880, TO 67
Vertrek1881, TO 33
Overleden04-11-1889, Franeker
Bijzonderheden"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"
Bijzonderheden
"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"

Adres

Noord 56

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schuitmaker Douwe Paulus hoofd 24-4-1828
Franeker
Scheepstimmerknecht UB 158 1889 1-7-1889 OV 131
Bruinsma Cornelis hoofd 4-3-1835
Witmarsum
Inlandse kramer TO 67 1880 1881 TO 58a
Sijtsma Romke hoofd 30-8-1862
Franeker
Arbeider EN 58 1-5-1904 1909 EW 86
Plantinga Maaike Herkes vrouw 19-11-1829
Franeker
UB 158 1889 1-7-1889 OV 131
IJntema Sjieuwkje vrouw 29-12-1832
Wommels
TO 67 1880 1881 TO 58a
Piebenga Rinske vrouw 3-9-1864
Franeker
EN 58 1-5-1904 1909 EW 86
Bruinsma Hiske dochter 4-5-1865
Franeker
TO 67 1880 1881 TO 58a
Schuitmaker Martijntje dochter 13-10-1870
Franeker
UB 158 1889 1-7-1889 OV 131
Bruinsma Baukje dochter 21-2-1872
Franeker
TO 67 1880 28-11-1880 Overl.
Bruinsma Johannes zoon 4-4-1873
Franeker
TO 67 1880 1881 TO 58a
Schuitmaker Antje dochter 7-7-1874
Franeker
UB 158 1889 1-7-1889 OV 131
Sijtsma Antje dochter 16-4-1899
Franeker
EN 58 1-5-1904 1909 EW 86
Sijtsma Carolina Louisa Wilhelmina dochter 8-11-1901
Franeker
EN 58 1-5-1904 1909 EW 86
Kingma Wijbe (Harmens) geen 12-03-1814
Franeker
Kleermaker TO 67 1880 1881 TO
33
04-11-1889, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :