Wijbe Harmens Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamWijbe
PatroniemHarmens
Familierelatiegeen
Geboorte / doop12-03-1814, Franeker
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepKleermaker
Herkomst1879, TO 104
Vertrek1880, TN 8
Overleden04-11-1889, Franeker
Bijzonderheden"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"
Bijzonderheden
"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"

Adres

Hofstraat 9

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruinsma Cornelis hoofd 4-3-1835
Witmarsum
Winkelier TW 51 1878 1880 TN 8
IJntema Sjieuwkje vrouw 29-12-1832
Wommels
TW 51 1878 1880 TN 8
Bruinsma Hiske dochter 4-5-1865
Franeker
TW 51 1878 1880 TN 8
Bruinsma Baukje dochter 21-2-1872
Franeker
TW 51 1878 1880 TN 8
Bruinsma Johannes zoon 4-4-1873
Franeker
TW 51 1878 1880 TN 8
Kingma Wijbe (Harmens) geen 12-03-1814
Franeker
Kleermaker TO 104 1879 1880 TN
8
04-11-1889, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :