Wijbe Harmens Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamWijbe
PatroniemHarmens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-03-1814, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1816, TO 132
Vertrek1819, TO 153
Overleden04-11-1889, Franeker
Bijzonderheden"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"
Bijzonderheden
"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Harmen Wijbes hoofd 1778
Winsum
Arbeider TO 132 1816 1819 TO 153
Bakker Dirk Wijtzes hoofd 1793
Tzum
Arbeider 29
Grijpsma Ytje Jans vrouw 1790
Dronrijp
29
Cordel Alida Franses vrouw 13-1-1779
Franeker
TO 132 1816 1-6-1817 Overl.
Kingma Frans zoon 1815
**
25-12-1817 Overl.
i
Kingma Wijbe (Harmens) zoon 12-03-1814
Franeker
TO 132 1816 1819 TO
153
04-11-1889, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :