Wijbe Harmens Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamWijbe
PatroniemHarmens
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop12-03-1814, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepKleermaker
Herkomst1851, EO 14
Vertrek1853, EO 59
Overleden04-11-1889, Franeker
Bijzonderheden"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"
Bijzonderheden
"Geboren aan de T.O. nr. 131 (geboorteakte). Zoon van Harmen Wybes Kingma, arbeider, en Aaltje Fransen Cordel. Beroep: kleermaker. Huwde op 20 mei 1838 te Franeker op 24 jarige leeftijd met de 33 jarige Anna Maria Huisman, dienstmeid, dochter van Anthoni Huisman en Antje Hendriks. In mei 1843 komt Anna Maria Huisman te overlijden in hun woonhuis aan de E.O nr. 14 ( Groenmarkt 12 ) en huwde Wijbe op 20 augustus 1848 te Franeker met Akke Frederiks Boomsma, dienstmeid, dochter van Frederik (Feddrik) Ypes Boomsma en Sytske Pieters Swart.
Wijbe is overleden in zijn woonhuis aan de E.W. nr. 47"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Wijbe (Harmens) hoofd 12-03-1814
Franeker
Kleermaker EO 14 1851 1853
EO 59
04-11-1889, Franeker
i
Roorda Jelle Sijtzes hoofd 6-7-1847
Franeker
Arbeider TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Wijkstra Meinse hoofd 21-4-1860
Enkhuizen
Arbeider TN 26 1889 1-8-1890 TN 29
Boomsma Akke (Frederiks) vrouw 21-07-1816
Harlingen
Naaister EO 14 1851 1853 EO
59
10-12-1874, Franeker
i
Beer, de Martje Ales vrouw 8-12-1848
Dongjum
TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Knol Rinske vrouw 24-11-1864
Tzummarum
TN 26 1889 1-8-1890 TN 29
Kingma Alida (Wijbes ) dochter 21-04-1839
Franeker
Schoolleerling, Dienstmeid, dienstbode EO 14 1851 1853 EO
59
28-09-1919, 's Gravenhage.
i
Kingma Antonius (Wijbes ) zoon 05-10-1841
Franeker
Schoolleerling EO 14 1851 1853EO
59
11-05-1895, Franeker
i
Roorda Sijtze zoon 17-7-1872
Franeker
TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Roorda Ale zoon 8-1-1874
Franeker
TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Roorda Gerrit zoon 26-1-1875
Franeker
TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Roorda Wijpkje dochter 8-1-1878
Franeker
TN 109 1880 24-3-1882 Amsterdam
Roorda Jelle zoon 18-8-1881
Franeker
24-3-1882 Amsterdam
Wijkstra Pieter zoon 8-1-1886
Franeker
TN 26 1889 1-8-1890 TN 29
Wijkstra Anna dochter 12-12-1887
Franeker
TN 26 1889 1-8-1890 TN 29
Thanks!

Uw bijdrage betreft :