Wietske Hanses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamWietske
PatroniemHanses
FamilierelatieSchoondochterer
Geboorte / doop20-05-1732 , Dronrijp
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-09-1765, Huizum
Vertrek1767, Harlingen
Overleden
BijzonderhedenOp 26-2-1775 gehuwd met Jean Guilliaume François Renardi
Bijzonderheden
Op 26-2-1775 gehuwd met Jean Guilliaume François Renardi

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Voets Hendrik (Huiberts) hoofd
Franeker
mr. Koperslager TN 48 1752 1772
Sippens Akke (Ulbes) vrouw
Bolsward
TN 48 1752 1771
Voets Gertruida (Hendriks) dochter 17-03-1733
Franeker
TN 48 1752 1762Stiens
Voets Dieuwke (Hendriks) dochter 26-12-1736
Franeker
TN 48 1752 12-09-1748
Voets Huibert (Hendriks) zoon 23-02-1738
Franeker
TN 48 1752 1760
Tzummarum
Voets Johannes (Hendriks) zoon 17-01-1740
Franeker
TN 48 1752 1767Harlingen
Voets Sjoukje (Hendriks) dochter 27-09-1741
Franeker
TN 48 1752 25-04-1766Bolsward
Voets Tjetske (Hendriks) dochter 22-05-1744
Franeker
TN 48 1752 1767Harlingen
i
Voets Ulbe (Hendriks) zoon 15-07-1747
Franeker
TN 48 1752 21-10-1770 TO
15
Voets Dorothea (Hendriks) dochter 04-06-1751
Franeker
TN 48 1752 1775
TO 6
i
Renardi Jean Guilliaume François Schoonzoon 1748
Paderborn
Weversknecht Epe, Duitsland 1773 1775
TO 6
Wietske (Hanses) Schoondochterer 20-05-1732
Dronrijp
Huizum 01-09-1765 1767Harlingen
i
Voets Akke Kleindochter 03-07-1766
Franeker
1767Harlingen
Renardi Jean Guilliaume Francois Kleinzoon 28-10-1774
Franeker
1775
TO 6
Beking Aloise hoofd 1810
Vreden, Duitsland
Weversknecht Emden 1829 1834Oldenburg
Thanks!

Uw bijdrage betreft :