Wieger Sjoerds Schotanus

Persoonsgegevens

FamilienaamSchotanus
VoornaamWieger
PatroniemSjoerds
Familierelatiezoon
Geboorte / doop17-05-1892, Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst13-10-1892, Leeuwarden
Vertrek1892, Schip
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schotanus Sjoerd hoofd 26-07-1869
Franeker
Arbeider Leeuwarden 13-10-1892 1892Schip
Staalstra Jeltje vrouw 31-01-1870
Franeker
Leeuwarden 13-10-1892 1892Schip
Schotanus Wieger (Sjoerds) zoon 17-05-1892
Leeuwarden
Leeuwarden 13-10-1892 1892Schip
Thanks!

Uw bijdrage betreft :