Trijntje Klases Hofstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHofstra
VoornaamTrijntje
PatroniemKlases
Familierelatiegeen
Geboorte / doop07-08-1878, Witmarsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepDienstbode
Herkomst18-02-1896, Witmarsum
Vertrek01-01-1900, EN 117
Overleden15-15-1965, Bolsward
BijzonderhedenDochter van Klaas Hofstra en Aukje Buwalda. Op 16-05-1901 te Franeker gehuwd met Jan Heins Cats, Metselaar, zoon van Hein Cats, Metselaar, en Aaltje Meintes Boersma. Getuigen bij het huwelijk waren; Pieter Frans Cats, Panbakker, Andries Cats, Metselaar, beide broeders van de Bruidegom, en Jan Hoogstra, Pakhuisknecht, Pieter Ladenius, Smitsknecht, beide zwagers van de Bruid.
Bijzonderheden
Dochter van Klaas Hofstra en Aukje Buwalda. Op 16-05-1901 te Franeker gehuwd met Jan Heins Cats, Metselaar, zoon van Hein Cats, Metselaar, en Aaltje Meintes Boersma. Getuigen bij het huwelijk waren; Pieter Frans Cats, Panbakker, Andries Cats, Metselaar, beide broeders van de Bruidegom, en Jan Hoogstra, Pakhuisknecht, Pieter Ladenius, Smitsknecht, beide zwagers van de Bruid.

Jan Cats en Trijntje Hofstra

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Veen, van der Jelle Cornelis hoofd 21-2-1870
Oosterbierum
Bakker TW 16 1-8-1895 30-5-1907 Harlingen
Stedehouder Minke vrouw 2-9-1873
Franeker
EO 55 1-8-1895 30-5-1907 Harlingen
Veen, van der Tjeerdje dochter 2-3-1896
Franeker
30-5-1907 Harlingen
Veen, van der Cornelis zoon 3-5-1898
Franeker
30-5-1907 Harlingen
Veen, van der Lucas zoon 16-12-1899
Franeker
30-5-1907 Harlingen
Vrijborg Hermanus geen 5-9-1867
Sexbierum
Bakkersknecht EW 13 1-7-1900 3-5-1903 TW 16
Bakker Bauke Gerrits geen 19-2-1869
Herbaijum
Koopman TN 102 1-8-1900 1-5-1901 TN 33
Bergsma Anne Douwes geen 11-9-1874
Welsrijp
Bakkersknecht Winsum 12-6-1896 14-8-1897 Welsrijp
Berg, van der Grietje Gerrits geen 9-10-1876
Oldeboorn
Dienstmeid ? 3-5-1901 1-12-1901 TW 70
Fopma Jouke Diemers geen 19-3-1877
Parrega
Bakkersknecht Harlingen 8-6-1899 12-5-1900 Harlingen
Zoon Jantje geen 2-7-1877
Franeker
Dienstbode TO 79 1-1-1900 1-8-1900 TN 34
Algera Geertje geen 10-4-1878
Almenum
Dienstbode TW 26 1-6-1900 1-5-1901 EW 162
Hofstra Trijntje (Klases) geen 07-08-1878
Witmarsum
Dienstbode Witmarsum 18-02-1896 01-01-1900 EN
117
15-15-1965, Bolsward
i
Koelewijn Peter geen 28-7-1879
Bunschoten
Onderwijzer Bunschoten 31-6-1902 25-7-1902 Bunschoten
Schuitmaker Antje geen 5-9-1879
Franeker
Dienstbode TO 88 1903 17-6-1905 UB 79
Schuitmaker Antje geen 5-9-1879
Franeker
Dienstbode EO 102 TO ?
Norder Saakje geen 20-6-1883
Firdgum
Dienstbode TN 101 1902 2-3-1903 Sexbierum
Pols Geertje geen 9-7-1885
Sexbierum
Dienstbode Sexbierum 16-6-1905 10-5-1906 Zandpoort
Ferwerda Bauke Klases geen 13-5-1886
St.Annaparochie
Bakkersknecht St.Jacobiparochie 9-7-1901 6-6-1903 St. Annaparochie
Bijlsma Bauke geen 1-10-1888
Schraard
Bakkersknecht Arum 17-6-1902 31-5-1906 Stiens
Kloosterman Trijntje geen 21-10-1888
Franeker
Dienstbode TN 118 1-11-1906 30-5-1907 Harlingen
Kloosterman Trijntje geen 21-10-1888
Franeker
Dienstbode TN 118 30-5-1907 Harlingen
Lont Dirk Jacob geen 3-1-1892
St.Annaparochie
Bakkersknecht St.Annaparochie 30-7-1906
Thanks!

Uw bijdrage betreft :