Trijntje Hendriks Hutting

Persoonsgegevens

FamilienaamHutting
VoornaamTrijntje
PatroniemHendriks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop01-12-1759 , Stavoren
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1795, TO 140
Vertrek1796, EO 19
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Andringa Jan (Feddes) hoofd 15-03-1832
Franeker
Kleermaker EN 75 1864 1866 TW
87
21-05-1902, Harlingen
i
Kuurstra Sijtske (Baukes) vrouw 20-09-1834
Franeker
EN 75 1864 1866 TW
87
24-05-1893, Witmarsum
i
Andringa Hiltje (Jans ) dochter 11-04-1864
Franeker
EN 75 1864 1866 TW
87
11-10-1936, Harlingen
i
Andringa Bauke (Jans ) zoon 18-04-1865
Franeker
05-03-1866
Tigchelaar Elle (Jans) hoofd 12-11-1741
Franeker
Trekschipper op Leeuwarden TO 140 1795 1796
Hutting Trijntje (Hendriks) vrouw 01-12-1759
Stavoren
TO 140 1795 1796EO
19
Tigchelaar Jan (Elles) zoon 14-09-1789
Franeker
TO 140 1795 1796EO
19
Tigchelaar Hendrikus (Elles ) zoon 01-2-1791
Franeker
TO 140 1795 1796EO
19
Tigchelaar Sjoerd (Elles ) zoon 12-10-1792
Franeker
TO 140 1795 1796EO
19
Tigchelaar Simon (Elles ) zoon 29-07-1794
Franeker
TO 140 1795 1796EO
19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :