Trijntje Hendriks Hutting

Persoonsgegevens

FamilienaamHutting
VoornaamTrijntje
PatroniemHendriks
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop01-12-1759 , Stavoren
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1796, EO 38
Vertrek1797, TO 15
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Elle Jans Tigchelaar, trekschipper op Leeuwarden
Bijzonderheden
weduwe van Elle Jans Tigchelaar, trekschipper op Leeuwarden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Haitsma, van Oepke (Willems) hoofd 1794
Minnertsga
Arbeider TO 117 1822 1826TO
42
Bollema Pietje (Hendriks ) vrouw 31-12-1792
Franeker
TO 117 1822 1826TO
42
Haitsma, van Willem (Oepkes ) zoon 22-12-1813
Herbaijum
TO 117 1822 1826TO
42
Haitsma, van Hendrik (Oepkes ) zoon 03-02-1816
Franeker
TO 117 1822 1826TO
42
Haitsma, van Staas (Oepkes ) zoon 01-01-1820
Franeker
TO 117 1822 1826TO
42
Haitsma, van Tjietske (Oepkes ) dochter 10-06-1821
Franeker
TO 117 1822 1826TO
42
Haitsma, van Rinse (Oepkes ) zoon 09-03-1823
Franeker
1826TO
42
Haitsma, van Pieter (Oepkes ) zoon 27-09-1824
Franeker
1826TO
42
Hutting Trijntje (Hendriks ) hoofd 01-12-1759
Stavoren
EO 38 1796 1797TO
15
i
Tigchelaar Jan (Elles ) zoon 14-09-1789
Franeker
EO 38 1796 1797TO
15
Tigchelaar Sjoerd (Elles ) zoon 12-10-1792
Franeker
EO 38 1796 1797TO
15
Tigchelaar Simon (Elles) zoon 29-07-1794
Franeker
EO 38 1796 1797TO
15
Tigchelaar Hendrikus (Elles) zoon 01-02-1791
Franeker
EO 38 1796 1797TO
15
Thanks!

Uw bijdrage betreft :