Trijntje Bartles

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamTrijntje
PatroniemBartles
Familierelatievrouw
Geboorte / doop08-08-1741 , Dokkum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1783, TO 69
Vertrek1790, TO 92
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pieter (Jobs) hoofd 25-03-1734
Franeker
Metselaar TO 69 1783 1784
Trijntje (Bartles) vrouw 08-08-1741
Dokkum
TO 69 1783 1790TO
92
Thomas (Pieters) zoon 03-02-1757
Franeker
TO 69 1783 1784TO
30
Saakje (Pieters) dochter 02-05-1777
Franeker
TO 69 1783 1790TO
92
Thanks!

Uw bijdrage betreft :