Tjitske Sybrandus Sybema

Persoonsgegevens

FamilienaamSybema
VoornaamTjitske
PatroniemSybrandus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop23-12-1703 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1743, TO 90 ( Heerengracht 48 ( Beneden voor )
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pietje (Sikkes) vrouw 1680
Spannum
Welsrijp 1703 13-02-1743
Sybema Sybrandus hoofd 06-08-1673
Leeuwarden
Fiscaal Hennaarderadeel Welsrijp 1703 1731
Sybema Tjitske (Sybrandus ) dochter 23-12-1703
Franeker
1743TO
90 ( Heerengracht 48 ( Beneden voor )
Sybema Tjerk (Sybrandus) zoon 02-08-1705
Franeker
1715
Sybema Janke (Sybrandus ) dochter 01-09-1707
Franeker
1707
Sybema Sipke (Sybrandus ) zoon 30-10-1708
Franeker
03-11-1708
Sybema Sipke (Sybrandus) zoon 18-02-1710
Franeker
20-02-1710
Sybema Sipke (Sybrandus) zoon 31-03-1712 .
Franeker
1712
Thanks!

Uw bijdrage betreft :