Tjipkje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamTjipkje
PatroniemGepkes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop20-02-1838, Bolsward
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1908, EO 35
Vertrek
Overleden30-03-1912, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"
Bijzonderheden
"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Werf, van der Leeuwke Abes hoofd 19-10-1845
Franeker
Arbeider TN 62 1908 7-11-1927
Overl.
Steensma Hiltje Aukes vrouw 18-4-1850
Franeker
TN 62 1908 2-1-1928
Rotterdam
Werf, van der Abe Gerben zoon 5-2-1887
Franeker
TN 62 1908 26-2-1909
Leeuwarden
Ferwerda Tjipkje (Gepkes ) geen 20-02-1838
Bolsward
EO 35 1908 30-03-1912, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :