Tjipkje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamTjipkje
PatroniemGepkes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-02-1838, Bolsward
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst11-10-1865, Oosterbierum
Vertrek1866, EW 1
Overleden30-03-1912, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"
Bijzonderheden
"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vorm, van der Pier (Barteles) hoofd 10-6-1788
Franeker
Arbeider EW 101 1821 1822 TO 100
Hiemstra Wepke Rintjes hoofd 27-7-1830
Franeker
Kooltjer EW 103 11-10-1865 1866 EW 1
Wal, van der Tjitske Pieters vrouw 12-11-1797
Franeker
EW 101 1821 1822 TO 100
Ferwerda Tjipkje (Gepkes ) vrouw 20-02-1838
Bolsward
Oosterbierum 11-10-1865 1866
EW 1
30-03-1912, Franeker
i
Vorm, van der Bartele zoon 30-6-1817
Franeker
EW 101 1821 1822 TO 100
Vorm, van der Janke dochter 12-12-1821
Franeker
1822 TO 100
Thanks!

Uw bijdrage betreft :