Tjipkje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamTjipkje
PatroniemGepkes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-02-1838, Bolsward
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1866, TN 51
Vertrek1869, TN 1a
Overleden30-03-1912, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"
Bijzonderheden
"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"

Adres

Voorstraat 1

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Langwolt Sijbout Willems hoofd 8-12-1661
Franeker
mr. Chirurgijn TO 117 1701 1713 Overl.
Hiemstra Wepke Rintjes hoofd 27-7-1830
Franeker
Kooltjer TN 51 1866 1869 TN 1a
Lieuwes Aagje Lieuwes vrouw 27-2-1653
Franeker
TO 117 1701 1719 Overl.
Ferwerda Tjipkje (Gepkes ) vrouw 20-02-1838
Bolsward
TN 51 1866 1869 TN
1a
30-03-1912, Franeker
i
Langwolt Trijntje dochter 29-8-1686
Franeker
TO 117 1701 1728 EN 33
Langwolt Grietje dochter 9-5-1689
Franeker
TO 117 1701 1728 EN 33
Corides Minius sch.z. 1677
Antwerpen
Chirurgijn 2-11-1721 1728 EN 33
Corides Coenraad kl.z. 23-11-1724
Franeker
1728 EN 33
Thanks!

Uw bijdrage betreft :