Tjipkje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamTjipkje
PatroniemGepkes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-02-1838, Bolsward
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1838, TW 27
Overleden30-03-1912, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer.Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"
Bijzonderheden
"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer.Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"

Adres

Noord 20

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wouters Klaas Jelles hoofd 1810
Leeuwarden
Schipper Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Gijsa Willem (Jacobs) hoofd 11-09-1672
Franeker
Anatomisch chirurgus TW 90 1718 00-07-1732, Franeker
i
Ferwerda Gepke (Gaukes) hoofd 20-06-1809
Sneek
Blikslager 07-07-1833 1838 TW
27
05-03-1887, Sneek
i
Cordel Willem hoofd 13-7-1813
Franeker
Timmerman TN 15 1861 1864 TO 117
Engeltje (Wijtzes) vrouw 21-10-1677
Harlingen
TW 90 1718 29-11-1737, Franeker
i
Meer, van der Rinkje (Jacobs) vrouw 25-11-1805
Sneek
07-07-1833 1838 TW
27
05-07-1862, Franeker
i
Meer, van der Tjietske Jacobs vrouw 28-12-1807
Sneek
Naaister Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Haan, de Elisabeth vrouw 27-7-1814
Franeker
TN 15 1861 1864 TO 117
Gijsa Maria (Willems) dochter 4-10-1714
Franeker
TW 90 1718
Gijsa Willem (Willems) zoon 8-7-1717
Franeker
Gijsa Wijtske (Willems) dochter 2-8-1718
Franeker
Gijsa Jacobus (Willems) zoon 12-09-1719
Franeker
?
i
Gijsa Stephanus (Willems) zoon 12-10-1723
Franeker
Ferwerda Jacob (Gepkes ) zoon 16-04-1834
Franeker
Blikslager 1838 TW
27
13-02-1896, Makkum
i
Ferwerda Gauke (Gepkes ) zoon 01-06-1835
Franeker
1838 TW
27
02-10-1843, Franeker
i
Wouters Tjipkje dochter 31-12-1835
Oosterlittens
Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Ferwerda Froukje (Gepkes ) dochter 04-09-1836
Franeker
1838 TW
27
04-11-1843, Franeker
i
Ferwerda Tjipkje (Gepkes) dochter 20-02-1838
Bolsward
1838 TW
27
30-03-1912, Franeker
i
Wouters Eeuwkje dochter 16-11-1838
Franeker
1840 EN 42
Cordel Juliana dochter 22-2-1843
Franeker
TN 15 1861 1864 TO 117
Thanks!

Uw bijdrage betreft :