Tjipkje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamTjipkje
PatroniemGepkes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop20-02-1838, Bolsward
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-05-1901, EN 48
Vertrek01-05-1903, EW 104
Overleden30-03-1912, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"
Bijzonderheden
"Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Op 18 mei 1865 wordt Tjipkje ingeschreven in de gemeente Barradeel, oftewel zij is vertrokken naar Oosterbierum, maar huwde evenwel te Franeker alwaar zij later ook weer naar terugkomt te wonen in wijk T.W. nr. 30. Tjipkje huwde op 27 augustus 1865 te Franeker op 27 jarige leeftijd met de 35 jarige Wepke Hiemstra, kooltjer, zoon van Rintje (Rentje) Pieters Hiemstra, arbeider, kooltjer, en Antje (Aaltje) Sybes Reitsma"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gros Frederik Hendriks hoofd
Schoenmakersknecht 28-7-1822 1825 TO 20
Ferwerda Tjipkje (Gepkes ) hoofd 20-02-1838
Bolsward
EN 48 01-05-1901 01-05-1903 EW
104
30-03-1912, Franeker
i
Vijverstra Trijntje Jelles vrouw 15-2-1796
Franeker
28-7-1822 1825 TO 20
Gros Hendrik zoon 26-10-1824
Franeker
1825 TO 20
Thanks!

Uw bijdrage betreft :