Tjeerd Kooistra

Persoonsgegevens

FamilienaamKooistra
VoornaamTjeerd
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop31-08-1889, Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1893, TO 135
Vertrek1896, TO 186
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kooistra Pieter hoofd 04-11-1867
Franeker
Arbeider TO 135 01-07-1893 1896TO
186
Kooistra Tjeerd (Pieters) zoon 31-08-1889
Leeuwarden
TO 135 01-07-1893 1896TO
186
Kooistra Jan (Pieters) zoon 19-12-1890
Leeuwarden
TO 135 01-07-1893 01-07-1894
Kooistra Abbe (Pieters) zoon 04-04-1894
Franeker
1896TO
186
Kooistra Sijtske (Pieters) dochter 26-01-1896
Franeker
1896TO
186
Thanks!

Uw bijdrage betreft :