Tjeerd Jurjens Knier

Persoonsgegevens

FamilienaamKnier
VoornaamTjeerd
PatroniemJurjens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-02-1869, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst09-10-1879, Herbaijum
Vertrek07-04-1880, Deinum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Knier Jurjen (Hendriks) hoofd 07-04-1833
Achlum
Arbeider Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880Deinum
Staalstra Janke (Theerds) vrouw 28-11-1834
Franeker
Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880 Deinum
Knier Oebele (Jurjens ) zoon 05-12-1862
Franeker
Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880 Deinum
Knier Hendrik (Jurjens ) zoon 23-04-1865
Franeker
Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880 Deinum
Knier Tjeerd (Jurjens ) zoon 19-02-1869
Franeker
Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880 Deinum
Knier Douwe (Jurjens ) zoon 25-12-1872
Franeker
Herbaijum 09-10-1879 07-04-1880 Deinum
Tolsma Aaltje (Jurjens) hoofd 12-08-1796
Dronrijp
Peins 08-06-1854 1857 TO
82
Wetterauw Jurjen (Minks) zoon 10-08-1822
Minnertsga
Peins 08-06-1854 1857 TO
82
Thanks!

Uw bijdrage betreft :