Tjeerd Baukes van der Hout

Persoonsgegevens

FamilienaamHout , van der
VoornaamTjeerd
PatroniemBaukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-11-1786 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1792, EO 34
Vertrek1793, EO 19
Overleden

Adres

Nieuwe Hof 3

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Catharina (Gerbens) vrouw 01-05-1758
Tzum
EO 34 1792 1793EO
19
Hout, van der Bauke (Tjeerds ) hoofd 11-11-1758
Franeker
Koopman EO 34 1792 1793EO
19
Hout , van der Tjeerd (Baukes) zoon 25-11-1786
Franeker
EO 34 1792 1793EO
19
Hout, van der Tietje (Baukes ) dochter 29-05-1792
Franeker
1793EO
19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :