Titia Gerrits

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamTitia
PatroniemGerrits
Familierelatievrouw
Geboorte / doop05-08-1746, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst14-11-1772
Vertrek1776, EW 104
Overleden

Adres

Tuinen 86

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Andringa Michiel (Taekles) hoofd 17-02-1737
Franeker
Boereknecht Welsrijp 1772 1776 EW
104
Titia (Gerrits) vrouw 05-08-1746
Franeker
14-11-1772 1776 EW
104
Andringa Taekle (Michiels ) zoon 30-09-1775
Franeker
1776 EW
104
Thanks!

Uw bijdrage betreft :