Thomaske Jelkes Zondervan

Persoonsgegevens

FamilienaamZondervan
VoornaamThomaske
PatroniemJelkes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop27-05-1799, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1829, TO 104
Vertrek1833, TO 72
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Reverda Job (Piers) hoofd 1807
Herbaijum
Wolkammersknecht TO 104 1829 1833TO
72
Zondervan Thomaske (Jelkes) vrouw 27-05-1799
Franeker
TO 104 1829 1833TO
72
Reverda Pier (Jobs) zoon 06-05-1830
Franeker
1833TO
72
Reverda Jelke (Jobs) zoon 05-10-1831
Franeker
1833TO
72
Soeterik Joost hoofd 1822
Utrecht
Toneel speler Groningen 1847 29-07-1849
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :