Thomas Dirks Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamThomas
PatroniemDirks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-02-1871, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1872, TN 3
Vertrek1875, UB 46
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Visser Dirk (Thomas) hoofd 11-07-1837
Sneek
Koemelker TN 3 1872 1875UB
46
Dijkstra Aaltje (Jetzes) vrouw 13-08-1845
Hitzum
TN 3 1872 1875 UB
46
Visser Thomas (Dirks ) zoon 19-02-1871
Franeker
TN 3 1872 1875 UB
46
Visser Sijke (Dirks ) dochter 29-07-1874
Franeker
1875 UB
46
Thanks!

Uw bijdrage betreft :