Theodorus Nicolaus Schiere

Persoonsgegevens

FamilienaamSchiere
VoornaamTheodorus
PatroniemNicolaus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-12-1733 , Oosthem
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepStudent theologie
Herkomst1753, TO 80
Vertrek1754, TO 119
Overleden1803
Bijzonderheden Gehuwd met Gesina Wiardi (overleden 18 februari 1764)
Bijzonderheden
Gehuwd met Gesina Wiardi (overleden 18 februari 1764)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schiere Nicolaus hoofd 21-01-1708
Bolsward
Predikant Hindelopen 1753 1754TO
119
i
Tadema Cornelia (Theodorus) vrouw 08-03-1709
Leeuwarden
Hindelopen 1753 1754TO
119
Schiere Theodorus (Nicolaus ) zoon 06-12-1733
Oosthem
Student theologie TO 80 1753 1754TO
119
1803
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :